Nyheter

Bønnetjenesten i menigheten

Bønnemøte

Annenhver tirsdag vil vi samles til bønnemøte i kirken.

Der vil vi løfte frem for Gud det som ligger oss på hjertet og hva vi er blitt enige å be om.

Møtet har en enkel form der vi synger litt sammen, leser et Ord fra bibelen og deretter deler bønnebegjær.

Her kan alle være med, og det er fritt om en vil be høyt eller om en ønsker å være stille.

Det er godt å vite at Herren ser til hjertets bønn.

Bønnepostkasse

Vi har hengt opp en postkassei kirken der du kan legge ned bønnebegjær.

Du finner lapper der du kan skrive ned det som du har på hjertet.

Anonymitet og diskrehet.

Disse lappene er anonyme, de vil bli lest opp på bønnemøtet og i etterkant vil lappen bli makulert.

Hvis du ønsker at bønnebegjæret skal være helt anonymt kan du skrive følgende.

"Jeg har et bønnebegjær som Herren kjenner til, kan dere be for dette?"

Hvorfor denne tjenesten?

Det er knyttet store løfter til bønn. Når vi legger våre bekymringer og det som er tungt å bære frem for

Gud i bønn vil Herren se til oss og i sin tid sende oss svar.

Trygve Bjerkerheim sier jo i sin kjente bønnesang.

Det er makt i de foldede hender

I seg selv er de svake og små.

Men mot allmaktens Gud du dem vender,

Han har lovet at svar skal du få.

 

Så vil vi i tro og tillit til Herren gå inn i denne tjenesten

og invitere deg til å delta.

Når har vi bønnemøter?

Januar

26. januar kl. 1800

Februar

9. og 23. februar kl. 1800

Mars

7. mars kl. 1800

Hvor har vi bønnemøtene?

Alle bønnemøtene er på Rana Frikirkes lille sal.

Etter hvert vil tidspunktene bli annonsert på "kalenderen" på

forsiden av vår hjemmeside.

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post